فیلم های آموزشی

شرکت باغبان تاک برای آشنایی بیشتر کشاورزان و مصرف کنندگان محترم با بیماری های گیاهان و آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل آن ها بوسیله ترکیب بردو و بردوفیکس، اقدام به تهیه فیلم های آموزشی تخصصی درباره این محصولات نموده است. در این آموزش ها برای هر بیماری، علاوه بر شرح علائم ، نحوه اثر و چرخه بیماری، اقدامات زراعی و نحوه استفاده از بردوفیکس و ترکیب بردو به تفصیل توضیح داده شده است.

شرکت باغبان تاک این امکان را دارد تا در صورت نیاز مخاطبان و مصرف کنندگان محترم، این فیلم ها را در اختیار آنان قرار دهد.