انتشارات باغبان تاک

شرکت باغبان تاک برای آشنایی بیشتر کشاورزان و مصرف کنندگان محترم با بیماری های گیاهان و آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل آن ها بوسیله ترکیب بردو و بردوفیکس، اقدام به چاپ بروشورهای تخصصی درباره این بیماری ها نموده است. در این بروشورها برای هر بیماری، علاوه بر شرح علائم ، نحوه اثرو چرخه بیماری، اقدامات زراعی و نحوه استفاده از بردوفیکس و ترکیب بردو به تفصیل توضیح داده شده است.

شرکت باغبان تاک این امکان را دارد تا در صورت نیاز مخاطبان و مصرف کنندگان محترم، هر تعداد از این بروشورها را در اختیار آنان قرار دهد.